EVBox BusinessLine 4G - 3 x 32A - kWh - RFID - WiFi - Slave (2024)

EVBox Laadstation BusinessLine 4G - 3 x 32A - kWh - RFID - WiFi - SAT - Slave (excl. Cover)

De EVBox BusinessLine 4G is een oplaadpunt met geavanceerde slimme functies voor zakelijke en huiselijke toepassingen. EVBox staat bekend om zijn kwaliteit en veelzijdigheid op het gebied van laden. Dit is de Satelliet of Slave versie van deze lader. Verder is deze lader voorzien van een RFID reader en SIM kaart, bedoeld voor automatische verrekening via het mobiele netwerk. De SIM kaart is Simlock vrij. De RFID reader biedt ook de mogelijk om te kunnen autoriseren met een laadpas.

Satelliet/ Slave
Deze uitvoering van de EVBox BusinessLine 4G is de zogenaamde satelliet of slave uitvoering. Als u 1 laadunit nodig heeft dan heeft u altijd de master uitvoering nodig. Wilt u een laadplein aanleggen met meerdere EVBox BusinessLine 4G laders dan heeft u 1 master nodig en voor de andere laders in het netwerk heeft u dan satelliet/ slave uitvoeringen nodig.

Let op: deze slave/ satelliet kan alleen gekoppeld worden aan een 4G master en niet aan een eerdere generatie EVBox master laadstation zoals de 2G.

Exclusief Covers
Deze lader koopt u zonder de benodigde covers. U kunt de cover bijbestellen in verschillende kleuren. Ze worden onderaan dit product bij de gerelateerde producten getoond. Wilt u een specifieke kleur bestellen? Dat kan! Neem contact op met ons en dan kunnen we u aangeven hoe u iedere gewenste kleur kunt bestellen op uw EVBox BusinessLine 4G laadpaal.

Plaatsing/ montage van deze Single BusinessLine lader
De Single BusinessLine laders van EVBox kunnen prima op een vlakke muur of ondergrond geplaatst worden zonder adapters of aanpassingen. Let er wel goed op dat u de schroeven niet te strak vastdraait waardoor de behuizing kan scheuren met vochtschade tot gevolg.

Plaatsing oneffen ondergrond
Voor een plaatsing op een oneffen ondergrond of muur kunt u gebruikmaken van de muur afstandshouder/ adapter (zie voor deze optionele mogelijkheid de gerelateerde producten onderaan deze producttekst).

Plaatsing op een paal
Voor plaatsing op een paal heeft u voor de Single BusinessLine laders de adapterkit t.b.v. paalmontage nodig. Zie voor dit optionele product de gerelateerde producten onderaan deze producttekst.

Socket/ outlet
De BusinessLine die hier aangeboden wordt is een zogenaamde socket variant. Dat wil zeggen dat de lader een type 2 outlet (stopcontact) heeft waarmee u iedere elektrische auto probleemloos kunt laden. U heeft hiervoor een losse laadkabel nodig waarmee u de auto aansluit op de lader. Deze BusinessLine is uitgevoerd met 1 outlet.

DC Lekbeveiliging
De laders van EVBox zijn allemaal uitgevoerd met een DC Lekbeveiliging. Dat betekent voor u lagere installatiekosten omdat u geen aardlekschakelaar type B nodig heeft om uw installatie te beveiligen.

Ingebouwde aardlekschakelaar
De EVBox laders hebben een ingebouwde aardlekschakelaar. Dat scheelt u installatiekosten en biedt optimale veiligheid bij de installatie en gebruik van uw laadstation.

Wandmontage of paalmontage
Montage is mogelijk aan de wand of losstaand met een optionele laadpaal. De optionele bijpassende montagepaal kunt u onderaan deze pagina vinden bij de gerelateerde producten.

LED interface
De BusinessLine laders zijn uitgevoerd met intuïtieve LED's die de status van laden weergeven.

RFID kaartlezer/ reader
Deze BusinessLine laders van EVBox zijn voorzien van een RFID reader en SIM kaart. Hiermee kunt u (optioneel) automatische verrekening inregelen via uw leasemaatschappij of werkgever via het mobiele netwerk. De SIM kaart is Simlockvrij en daarmee bent u vrij in de keuze voor de aanbieder van laaddiensten. De RFID reader biedt verder ook de mogelijk om te kunnen autoriseren (het starten en stoppen van een laadsessie) met een laadpas. Laadpassen of sleutelhangers (ook wel druppels genoemd) met een RFID chip erin kunnen apart bijbesteld worden bij uw lader. Deze kunt u vinden onderaan deze productbeschrijving bij de gerelateerde producten.

Flexibele keuze voor een managementsysteem
De EVBox BusinessLine kan worden gebruikt met iedere OCPP-compatible backoffice. Via uw managementsysteem regelt u uw registratie van energieverbruik, eventuele transactiegeschiedenis en toegang op afstand voor diagnose en eventuele upgrades.

MID gecertificeerde energiemeter
De EVBox BusinessLine is standaard uitgerust met een MID gecertificeerde energiemeter voor het verrekenen van stroom. MID gecertificeerd is van belang om zo te voldoen aan de eis van de belastingdienst voor een nauwkeurige meting van het verbruik van uw laadstation.

Overal in België toepasbaar
Deze lader is ook overal in België toepasbaar. De lader kan in het nieuwe stroomnet met de beschikbare maximale 3 fase en 32A ingesteld worden. In het verouderde net (zonder neuter) kan de lader maximaal 1-fasig worden aangesloten op neutraal. Hierdoor kan de lader dan maximaal 7,4kW laden.

Automatische verrekening kosten mogelijk
Automatische verrekening van de laadkosten, bijvoorbeeld met een werkgever of met de leasemaatschappij, is mogelijk. Hiervoor is dan wel het Plus abonnement van bijvoorbeeld E-Flux noodzakelijk. De maandelijkse kosten hiervoor bedragen 4 euro.

Details
Maximaal laadvermogen: 3 x 32A (22 kW)
Type lader: Satelliet/ Slave
Abonnement (optioneel): 3 of 4 euro per maand (afhankelijk van de gekozen opties)
Simlock: Simlock vrij, dus vrije keuze van backoffice systeem, standaard geleverd met E-Flux SIM
Uitvoering: Outlet
Certificering: CE en TÜV
Afmetingen: 600 x 255 x 205 mm

Handige extra informatie bij uw EVBox Laadstation BusinessLine 4G

 • Productsheet

Disclaimer
Ondanks een grote mate van zorgvuldigheid in het vervaardigen van de content op deze pagina, is Acculaders.nl niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten, onvolledigheid of andere tekortkomingen van deze uitleg. Noch kan Acculaders.nl, zijnde wederverkoper en géén installateur, aansprakelijk worden gesteld voor enig foutief gebruik van de via ons gekochte producten en eventuele negatieve gevolgen daarvan. Lees altijd de gebruiksaanwijzing, ken de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en win bij twijfel altijd verder informatie in. Zie ook onze disclaimer: 4.b Content en aansprakelijkheid.

EVBox BusinessLine 4G - 3 x 32A - kWh - RFID - WiFi - Slave (2024)

FAQs

How do I connect my EVBox to Wi-Fi? ›

What can you do?
 1. Open the EVBox Connect app.
 2. Select the station.
 3. Click Charging station settings > Wi-Fi Connection > Connect to Wi-Fi.
 4. Select the Wi-Fi network and click Continue.
 5. Provide the Wi-Fi password when requested.
 6. Click Done after the station is connected to Wi-Fi successfully.
Sep 26, 2023

How do you use an EVBox? ›

 1. Get the charging cable. Once you have parked your car, the charging cable is the first thing to look for. ...
 2. Plug the cable into the car. The next step is to connect your car to the charger with the cable. ...
 3. Plug the cable into the home charging station. ...
 4. Start the charging session. ...
 5. End the charging session.
Jun 4, 2023

Do all EV chargers need Wi-Fi? ›

Most smart EV chargers only offer Wi-Fi connectivity and offer it as standard, resulting in no additional charging costs. On the other hand, mobile-enabled home chargers will require data.

Who owns EVBox? ›

How do I connect my Wi-Fi box to the Internet? ›

 1. Step 1: Locate the modem of your provider. ...
 2. Step 2: Select the correct location for your router or main station. ...
 3. Step 3: Connect your router with the modem of your provider. ...
 4. Step 4: log in to your router. ...
 5. Step 5: Connect to your new WiFi network. ...
 6. Step 6: Switch off Wi-Fi on the modem of your provider.
May 17, 2024

Why won t my wallbox connect to Wi-Fi? ›

Try restarting your broadband router – you can usually switch it off on the back of the device or at the mains. Wait 10 seconds and turn it back on. Wait for the router to reset. Once ready, try connecting to the Wallbox again.

How do you pay for EVBox? ›

On each label is a QR code that directs drivers to download the EVBox Charge app so they can start a charging session and pay via credit or charge card.

How can I use my EV to power my house? ›

Electric vehicles (EVs) are essentially batteries on wheels. You can store energy in those batteries, and if EVs are equipped with something called vehicle-to-grid or vehicle-to-home technology, they can also be used to keep the lights on in emergencies.

How do I connect my EV charger to WiFi? ›

+ How to pair your WiFi router to your EV charger

Locate the WPS button on your router. Press the WPS button once and return to your EV charger. Within 2 minutes, press and hold the boost button on your EV charger for approximately 5 seconds until you hear 4 beeps.

Do you need an app to use EV charging station? ›

Using EV public chargers without an app

To start a charge, follow the instructions on the screen. You'll then need to choose one of the two payment options that don't require you to use the app: contactless payment and the online payments portal. Once you've paid through either of those, your car will begin charging.

Can I install my own EV charging point? ›

Can I install my EV charging point myself? No, unless you're an electrician with experience in installing EV chargers, don't do it yourself. Always hire an experienced and certified installer.

How to use public EVBox? ›

How to use public electric car charging stations
 1. Get the charging cable. Once you have arrived at a public charging station, the first step is to look for the charging cable. ...
 2. Connect the car to the charging station. ...
 3. Authenticate and start the session. ...
 4. End the charging session.
Jan 24, 2023

What does EVBox do? ›

Founded in 2010, EVBox is now a market leader in electric vehicle charging infrastructure (EVSE) who has delivered over 550,000 charging ports to partners and customers globally.

Is EVBox in the US? ›

EV charging stations for home or business in the US | EVBox.

How do I connect my JuiceBox to Wi-Fi? ›

Open WiFi settings on your smartphone/tablet/laptop while standing close to the JuiceBox. Connect to the “JuiceBox-###” or “JuiceNet-###” WiFi network. If prompted, the password is “GoElectric” (case-sensitive).

How do I reset my EVBox? ›

What can you do?
 1. Log in to your EVBox Everon account.
 2. Go to Stations > Station Management.
 3. Search for and click the station.
 4. Open the Assistance tab.
 5. Click on Reset at the bottom left corner.
 6. Click Reset in the pop-up.
Sep 20, 2023

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated:

Views: 5247

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.