Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (2024)

Pokédex:

Ga naar:

#329

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (1)

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Vibration Pokémon
Type:
HP

50

Attack

70

Defense

50

Sp. Atk

50

Sp. Def

50

Speed

70

Eigroepen:Bug, Dragon
Nummer:#329 (National Pokédex)
#122 (Unova Pokédex)

Abilities

Levitate

Negeert Ground-type aanvallen, Spikes en Arena Trap.

Evoluties

Trapinch

Vibrava

Train een Trapinch naar Lv. 35.

Flygon

Train een Vibrava naar Lv. 45.

Voor-evolutie aanvallen

Leer als

Bite

6010025

Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Leer als

Crunch

8010015

Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Leer als

Feint

3010010

Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.

Leer als

Fissure

5

Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit. Raakt Pokémon die ondergronds zijn.

Level-up aanvallen

Level

1

Feint Attack

6020

Raakt altijd.

Level

1

Sand Attack

10015

Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.

Level

1

Sand Tomb

358515

Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 6,25% schade, en kan zolang niet wisselen.

Level

1

Sonic Boom

9020

Doet altijd 20 HP schade.

Level

4

Sand Attack

10015

Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.

Level

7

Feint Attack

6020

Raakt altijd.

Level

10

Sand Tomb

358515

Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 6,25% schade, en kan zolang niet wisselen.

Level

13

Mud-Slap

2010010

Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.

Level

17

Bide

10

Absorbeert 2 beurten lang schade, en brengt dan het dubbele ervan toe aan laatste Pokémon die de gebruiker raakte.

Level

21

Bulldoze

6010020

Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.

Level

25

Rock Slide

759010

Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Level

29

Supersonic

5520

Verwart het doelwit.

Level

34

Screech

8540

Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.

Level

35

Dragon Breath

6010020

Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.

Level

39

Earth Power

9010010

Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Level

44

Sandstorm

10

Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.

Level

49

Hyper Beam

150905

De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.

TM- en HM-aanvallen

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (9)

TM06

Toxic

9010

Vergiftigt het doelwit ernstig.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (10)

TM10

Hidden Power

10015

De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (11)

TM11

Sunny Day

5

Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (12)

TM15

Hyper Beam

150905

De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (13)

TM17

Protect

10

Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (14)

TM21

Frustration

10020

Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (15)

TM22

Solar Beam

12010010

Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (16)

TM26

Earthquake

10010010

Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (17)

TM27

Return

10020

Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (18)

TM28

Dig

8010010

Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (19)

TM32

Double Team

15

Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (20)

TM37

Sandstorm

10

Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (21)

TM39

Rock Tomb

508010

Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (22)

TM42

Facade

7010020

Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (23)

TM44

Rest

10

Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (24)

TM45

Attract

10015

Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (25)

TM48

Round

6010015

Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (26)

TM76

Struggle Bug

3010020

Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (27)

TM78

Bulldoze

6010020

Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (28)

TM80

Rock Slide

759010

Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (29)

TM87

Swagger

9015

Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (30)

TM89

U-turn

7010020

Wisselt de gebruiker.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (31)

TM90

Substitute

10

Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (32)

TM94

Rock Smash

4010015

Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (33)

HM02

Fly

909515

Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (34)

HM04

Strength

8010015

Ei-aanvallen

Broed

Bug Bite

6010020

Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.

Broed

Earth Power

9010010

Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Broed

Endure

10

Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.

Broed

Flail

10015

Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.

Broed

Focus Energy

30

Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.

Broed

Fury Cutter

209520

Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.

Broed

Gust

4010035

Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.

Broed

Mud Shot

559515

Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.

Broed

Quick Attack

4010030

Raakt vóór het doelwit.

Broed

Signal Beam

7510015

Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.

Move Tutor-aanvallen

Driftveil City

Bug Bite

6010020

Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.

Driftveil City

Signal Beam

7510015

Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.

Humilau City

Giga Drain

7510010

Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.

Humilau City

Heat Wave

1009010

Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.

Humilau City

Roost

10

Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.

Humilau City

Snore

4010015

Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Humilau City

Tailwind

30

Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.

Lentimas Town

Dragon Pulse

9010010

Lentimas Town

Earth Power

9010010

Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Lentimas Town

Superpower

1201005

Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.

Nacrene City

Outrage

12010010

Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.

Nacrene City

Sleep Talk

10

Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.

Opelucid City

Draco Meteor

140905

Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.

Aanvallen uit eerdere games

Gen

4

Air Cutter

559525

Raakt vaker met een critical hit.

Gen

4

Captivate

10020

Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.

Gen

4

Headbutt

7010015

Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Gen

4

Natural Gift

10015

Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.

Gen

4

Ominous Wind

601005

Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.

Gen

4

Secret Power

7010020

Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.

Gen

4

Silver Wind

601005

Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.

Gen

4

Steel Wing

709025

Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.

Gen

4

Swift

6020

Raakt altijd.

Gen

4

Twister

4010020

Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.

Gen

4

Defog

15

Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.

Gen

3

Body Slam

8510015

Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.

Gen

3

Double-Edge

12010015

Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

Gen

3

Mimic

10010

Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.

Vibrava - Pokédex Black 2 & White 2 (2024)

FAQs

Where to catch Vibrava in Black 2? ›

Reversal Mountain
Wild Pokemon
SpoinkGrass and Cave (Black 2)
TrapinchGrass
VibravaDark Grass
WoobatCave
10 more rows
Oct 10, 2012

How to evolve Vibrava White 2? ›

Vibrava is a dual-type Ground/Dragon Pokémon. It evolves from Trapinch starting at level 35 and evolves into Flygon starting at level 45.

Where can I catch Vibrava? ›

You can find and catch Vibrava in Route 6 with a 1% chance to appear during All Weather weather. The Max IV Stats of Vibrava are 50 HP, 70 Attack, 50 SP Attack, 50 Defense, 50 SP Defense, and 70 Speed.

Is Flygon good in Black 2? ›

Should also point out he resists Fire, Poison and Rock and is immune to Electric. As long as you have a strong counter to Ice, and something for Water and Grass I say go for it. Flygon is also immune to Ground, thanks to Levitate. So yes, Flygon is good.

Can you get Gible in black and white 2? ›

After defeating Benga at Black Tower or White Treehollow, travel to Alder's House in Floccesy Town. There, he'll give you a Shiny Gible if you're playing Pokemon Black 2, or a Shiny Dratini if you're playing Pokemon White 2. Both Pokemon will be at Level 1 and holding an EXP. Share.

How do you evolve magmar in Pokemon White 2? ›

Magmar is Pure Fire type Pokémon which evolves into Magmortar when traded holding a Magmarizer. The Magmarizer is an item created specifically for Magmar's evolution.

How do you evolve Gliscor in Pokemon White 2? ›

Level up Gligar while it's dark to evolve into Gliscor.

It doesn't matter what level Gligar is, it just needs to level up at night while holding the Razor Fang. It will attempt to evolve as soon as it levels up. You can level up by fighting a wild Pokémon or a trainer, or by using a Rare Candy.

Can you catch Trapinch in White 2? ›

In Black 2 and White 2, Trapinch can be found at Desert Resort and Reversal Mountain. Trapinch can be found at Route 13 and a Ground-Type Friend Safari in Pokémon X and Y. In Pokémon Omega Ruby and Alpha Sapphire, it can be caught at the desert area of Route 111.

What bug is Vibrava based on? ›

The Trapinch, Vibrava, and Flygon Pokémon evolution line is based on an antlion. The fictional sarlacc from the Star Wars franchise is often compared to the real-life antlion.

Where can I find Flygon in Pokémon? ›

It hides itself by kicking up desert sand with its wings. Red covers shield its eyes from sand. Known as "The Desert Spirit," this Pokémon hides in the sandstorms it causes by beating its wings.

Does Trapinch evolve into Vibrava? ›

Trapinch (Japanese: ナックラー Nuckrar) is a Ground-type Pokémon introduced in Generation III. It evolves into Vibrava starting at level 35, which evolves into Flygon starting at level 45.

Is Pokemon Black 2 the hardest? ›

Pokémon Black & White 2 Is The Third Hardest Pokémon Game

The games take place two years after Pokémon Black and White, with new locations accessible in several areas of the map and new Champions, Elite Four members, and Gym Leaders to battle.

Who is better dragonite or Flygon? ›

Dragnite can be the same as Salamence but is slower. Flygon is also the same but it's defences are lower but it is faster. Salamence is usually preferred out of the three though.

What is the best Pokemon in Black 2? ›

Answers. As someone who has also played through black 2, I would agree that you need a riolu if you want the best early game Pokémon, though Swaddle and Mareep can be fairly useful in the later game. *That* early-game? I think most would agree Riolu is probably the best pick, from that pool, or one of the best, anyway.

Where can I find Skorupi in Black 2? ›

Unova
Black 2White 2
Walking in tall grass or a cave
Reversal Mountain unknown area 4830% L31–3330% L31–33
Reversal Mountain unknown area 4915% L33–3515% L33–35
Reversal Mountain unknown area 5015% L33–3515% L33–35
13 more rows

Can you catch rotom in black 2? ›

Rotom is available through an In-Game Trade in Pokemon Black 2 and White 2.

How do you get Deino in Pokemon Black 2? ›

Go to Victory Road.

You must first catch a Deino, which can be found on the 1st and 3rd floors of Victory Road by walking, and it has a 20% of showing up. The location of Deino is the same in both Black and White.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated:

Views: 5575

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.